Požiarne dverePROGET
požiarne dvere

 


POŽIARNE DVERE EXTRA TRIEDY

“Nesporná kvalita”
• Obzvlášť masívne dvere zabezpečujúce dlhodobé
bezpečné fungovanie
• Ideálne pre montáž na nerovné alebo slabé steny
• Plne izolovaná zárubňa na “montáž do sadrokartónu”
• Vyrábané na zákazku na akékoľvek požiadavky
• Celopozinkované dvere, vrátane “skrytých” častí
• Vyrobené zo žiarovo pozinkovaného plechu metódou
Sendzimir
• Ochrana proti korózii tiež pozdĺž rezných rán plechov
• Farbené epoxy-polyester duroplastickým prachom
nanášaným v peci pri teplote 180 °C
• Dostatočná vrstva náteru (viac ako 70 mikrónov)
• Optimálna odolnosť proti korózii doložená 500 hodinami
testov v soľnej hmle
• Odolné voči vážnym zmenám klímy, doložené 2000 hodinami
s cyklami + 60 ° až -10 ° pri 75% vlhkosti vzduchu
• Vysokokvalitná estetická úprava
• Farebný náter s úpravou proti poškriabaniu a štruktúrou
napodobňujúcou pomarančovú kôru
• Možnosť úpravy so širokým výberom farieb RAL

“Praktickosť použitia”
• Robustná zárubňa, ktorá uľahčuje ukotvenie k stene
• Vhodné pre všetky typy stien
• K dispozícii rôzne metódy montáže
• Značné skrátenie doby montáže
• Schválené rôzne typy montáži do rôznych typov stien
• Rôzne veľkosti
• Široká škála príslušenstva

“Zhoda so štandardami“
• Vnútorné testy na špecializovanom testovacom zariadení
• Požiarne testovanie v súlade s STN EN 1634-1
• Mechanické testovanie na CE označenia doplnkov
• CE označené dverové doplnky zodpovedajú štandardným
európskym požiadavkám
• Starostlivý výber materiálov a výrobných metód
• Prísne testovanie výrobkov na zhodu s udávanými
technickými normami
• Dokonalé dlhodobé zaistenie funkčnosti
• Produkt je dodávaný s dokumentáciou podľa platných
predpisov

“Výrobná technológia”
• Výroba v moderných a funkčných priestoroch s využitím
najnovších technológii zabezpečujúcich vysokú kvalitu
a uniformitu produktu
• Celý výrobný proces – od suroviny až po farbenie a balenie
produktov prebieha vo vlastných priestoroch,
čo zabezpečuje 360 stupňovú kontrolu dverí.
Spôsob otvorenia dverí
• Spôsob otvorenia dverí musí byť uvedený pri objednaníUNIVER
požiarne dvere

 


ČO ICH ROBÍ VÝNIMOČNÝMI?

“Kvalita na prvom mieste”
• plne galvanizované dvere, vrátane “skrytých” častí
• vyrobené z plechu z pozinkovanej ocele “Sendzimir “
• ochrana proti korózii aj pozdĺž okrajov plechu
• lakované epoxy-polyesterovými termosetickými práškami
v peci pri teplote 180° C
• značná vrstva náteru (vyše 70 mikrónov)
• optimálna odolnosť proti korózii bola preukázaná
500 hodinovým testom soľnou hmlou
• žiadne zmeny ani pri nepriaznivých zmenách klímy,
čo bolo preukázané 2000 hodinovým testom v prostredí
s teplotou od +60°C do -10°C pri 75% vlhkosti
• veľmi kvalitná vkusná konečná úprava
• povrchová úprava štruktúrovaným nástrekom proti
poškriabaniu
• široký výber zo škály RAL farieb podľa požiadavky
“Praktické použitie”
• obojstrannosť dvier*
• nie je nutná indikácia smeru otvárania dvier
• zjednodušený výber pre koncového zákazníka
• rôzne spôsoby inštalácie pre jednotlivé dvere
• typové schválenia ukotvení, betónových alebo expanzných
skrutiek

“Zhoda s normami “
• požiarne testovanie v súlade s EN 1634-1
• mechanické testovanie príslušenstva pre CE značenie
• dverové príslušenstvo označené CE bolo navrhnuté a usporiadané,
tak aby spĺňalo štandardné európske požiadavky
• citlivý výber materiálov a metód výroby
• prísne testovanie výrobkov kvôli zhode s deklarovanými
technickými normami
• úplná istota funkčnosti v priebehu času
• produkty sú dodávané s dokumentáciou, ktorú si vyžadujú
platné predpisy

“Výrobná technológia”
• výroba v modernom a funkčnom zariadení, vybavenom
najnovšími technológiami zabezpečujúcimi vysokú úroveň
kvality a uniformitu produktov
• celý proces výroby, od surového materiálu až po nástrek
a balenie produktov sa uskutočňuje v priestoroch firmy,
čo zabezpečuje 100% kontrolu dvier

Vyberte si farebné prevedenie dverí