Stabilné hasiace zariadenia


SHZ sa obvykle skladá zo šiestich častí:

 


1. riadiaci panel
2. detektory
3. manuálny spínač
4. signalizačné zariadenie
5. tlakové nádoby s INERGENom®
6. pretlaková klapka

Riadiaci panel
Riadiaci panel je mozgom celého automatického systému. Ovláda všetky zariadenia nevyhnutné k likvidácii prípadného požiaru.

Riadiaci panel v pravidelnom intervale vykonáva kontrolu integrity systému, kedy testuje, či sú všetky elektrické obvody v poriadku a pripravené na použitie.

Pokiaľ riadiaci panel odhalí poruchu, ktorá môže spôsobiť nefunkčnosť celého systému, spustí signalizáciu poruchy. Ak nie je možné poruchu opraviť podľa inštrukcii v priloženej prevádzkovej príručke, alebo užívateľskej príručke, kontaktujte naše servisné oddelenie, ktoré je otvorené 24 hodín denne.

V našej ponuke sú rôzne typy riadiacich panelov tak, aby bolo možné uspokojiť individuálne požiadavky zákazníkov. Naše predajné oddelenie vám ochotne pomôže vybrať riadiaci panel, ktorý najlepšie vyhovuje vaším potrebám.

Detektory:
Úlohou detektorov je odhaliť požiar, čo možno najskôr, čo v konečnom dôsledku zabraňuje vzniku väčších skôd. Pokiaľ je požiar odhalený, elektrický signál upozorní riadiaci panel a ten vydá pokyn k haseniu.

V súčasnosti je dostupná celá rada rôznych druhov detektorov. Veľký výber umožňuje zvoliť práve takú detekčnú metódu, ktorá najlepšie zodpovedá povahe chránenej miestnosti odhaleniu požiaru skôr, ako spôsobí závažnejšie škody.Čo je INERGEN®?

 


• INERGEN® je patentovaná zmes inertných plynov, ktoré vytvárajú ohňovzdorné prostredie,
• Ponúka úplné bezpečie a duševný pokoj, pretože oheň uhasí ihneď a kdekoľvek
• INERGEN® je vyrobený z plynov, ktoré sa bežne vyskytujú v našej atmosfére:
• Dusík
• Argón
• Oxid uhličitý

Vyberte si farebné prevedenie dverí