JOMA SEPO s r.o.


sa zaoberá komplexným zabezbečením ochrany pred požiarmi a komplexnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To znamená komplexné zabezpečenie a realizáciu: od vypracovania projektu požiarnej bezpečnosti stavby, auditu, cez dokumentácie OPP a BOZP, školenia PO a BOZP, až po materiálne zabezpečenie, následné kontroly atď. Okrem iného mame oprávnenia na montáž, opravy a kontroly rôznych požiarnotechnických zariadení a aj iných technických zariadení pre väčšinu významných výrobcov, ktorý sú na slovenskom trhu.


NAŠE NOVINKY
Hasiace
prístroje

Stabilné hasiace
zariadenia

Protipožiarne
dvere

Hydrantové
systémy

Špecialista
PO


Makoma


Odporúčame Vám navštíviť aj webové stránky našej sesterskej firmy MAKOMA, ktorá sa zaoberá technickými plynmi, zváracími materiálmi, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a podobne.


Novinky


26. júna 2018

Školenia priamo u zákazníka

Naša práca vyžaduje fullservis pri každej zákazke. Od poradenstva pri  výbere systémov, ich aplikáciu, testovanie a uvedenie do prevádzky, až po zaškolenie personálu objednávateľa. Inštaláciou a […]
12. januára 2018

OC Galéria Lučenec

V obchodnom centre Galéria v Lučenci sme ako generálny dodávateľ zabezpečili komplexnú požiarnu ochranu. Najmodernejšie systémy a riešenia, ktoré spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy. Pozrite si aplikované […]