sluzby sluzby

SLUŽBY

  1. Hasiace prístroje
  2. Stabilné hasiace zariadenia
  3. Protipožiarne dvere
  4. Hydrantové systémy
  5. Špecialista PO
  6. Projektová činnosť
JOMA SEPO s r.o.

sa zaoberá komplexným zabezbečením ochrany pred požiarmi a komplexnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To znamená komplexné zabezpečenie a realizáciu: od vypracovania projektu požiarnej bezpečnosti stavby, auditu, cez dokumentácie OPP a BOZP, školenia PO a BOZP, až po materiálne zabezpečenie, následné kontroly atď. Okrem iného mame oprávnenia na montáž, opravy a kontroly rôznych požiarnotechnických zariadení a aj iných technických zariadení pre väčšinu významných výrobcov, ktorý sú na slovenskom trhu.

MAKOMA

Odporúčame Vám navštíviť aj webové stránky našej sesterskej firmy MAKOMA, ktorá sa zaoberá technickými plynmi, zváracími materiálmi, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a podobne.

ADRESA

JOMA SEPO spol. s r.o.
SNP 152/108, Zvolenská Slatina

 Pondelok - Piatok 07:00 - 15:30

 sepo@sepo.sk
 045 / 539 49 54
 /  045 / 539 46 41
 0905 627 104, 0907 819 274

KDE NÁS NÁJDETE

NAPÍŠTE NÁM

 
 
 
overovací kód